19
N, Wrz
Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie
 • Strona:
 • 1

TEMAT:

Samowolka Ornecka 2013/02/17 14:32 #1

 • CZŁONEK
 • CZŁONEK Avatar Autor
Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Drwęca" w Ornecie to folwark pańszczyźniany kilku osób z zarządu? Absurdalne podwyżki o kilkanaście % jakie zafundowano lokatorom bez żadnych konsultacji z mieszkańcami doprowadziło do sytuacji gdy emeryci nie mają za co wykupić leków. Dlaczego "marionetkowa" Rada Nadzorcza nie reaguje na szkodliwe moim zdaniem działania zarządu? Czy po to jest spółdzielnia żeby za nasze pieniądze opłacała prawnika do walki z lokatorami?

W związku z bałaganem jaki panuje w Spółdzielni Mieszkaniowej musimy połączyć wszystkich nie zadowolonych mieszkańców i zainteresować się działaniami Zarządu i Rady Nadzorczej która absolutnie moim zdaniem nie reprezentuje interesów członków Drwęcy a jedynie tylko własne partykularne interesy.

Zwracam się z apelem do Ornecianki o interwencję w naszej sprawie oraz by nie kasowano tego tematu z forum.

Samowolka Ornecka 2013/02/17 15:09 #2

 • anonim
 • anonim Avatar Autor
Z tego co słyszałem Dalkia szykuje kolejne podwyżki w Ornecie. Z monopolistą nie sposób negocjować cen. Musimy pogodzić się z tą sytuacją i podziękować ludziom którzy sprzedali naszą ciepłownię.

Samowolka Ornecka 2013/02/17 15:54 #3

 • palacz kotłowy
 • palacz kotłowy Avatar Autor
Stawki za energię cieplną są regulowane, nawet monopoliści nie mają możliwości dowolnie ustalać cen.A że stawka za ogrzewanie jest bliska maksymalnej to inna sprawa.Tak jest wszędzie

Samowolka Ornecka 2013/02/17 18:51 #4

 • członeczek
 • członeczek Avatar Autor
Z czym CZŁONEK ma problem? Mamy walne zebrania, można zabrać głos wypowiedzieć się w temacie. Po co anonimowo obrabiać komuś tyłek?

Samowolka Ornecka 2013/02/17 22:28 #5

 • statut
 • statut Avatar Autor
2.4. PRAWA CZŁONKÓW

§15
1. Członkowi Spółdzielni przysługuje:
1/ czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni,
21 prawo do czynnego udziału w życiu Spółdzielni i zgłaszania wniosków w sprawach
związanych z jej działalnością.
3/ prawo do otrzymywania w sposób wskazany w ustawie i Statucie informacji o czasie
miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia .
4/ prawo do otrzymania w sposób wskazany w ustawie i Statucie informacji o miejscu
wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał , które będą przedmiotem obrad
Walnego Zgromadzenia oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi
dokumentami
5/ prawo żądania w trybie określonym w ustawie oraz w Statucie zwołania Walnego
Zgromadzenia .
6/ prawo żądania w trybie określonym w ustawie i Statucie zamieszczenia w porządku obrad
Walnego Zgromadzenia oznaczonych spraw,
7/ prawo zgłaszania projektów uchwał w trybie określonym w ustawie i Statucie.
8/ prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał Walnego Zgromadzenia w trybie
określonym w ustawie i Statucie ,
9/ prawo zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich niezgodności
z przepisami prawa lub Statutu ,
10/prawo otrzymywania odpłatnie uchwał organów Spółdzielni i protokołów obrad organów
Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych ,
11/prawo żądania odpisu obowiązującego Statutu oraz odpisu wydawanych na jego podstawie
regulaminów,
12/ prawo przeglądania rejestru członków ,
13/prawo otrzymywania kopii faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami
trzecimi zgodnie z art. 18 § 3 Prawa spółdzielczego ,
14/ prawo odwoływania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał podjętych przez
organy Spółdzielni

Samowolka Ornecka 2013/02/18 08:17 #6

 • Paul
 • Paul Avatar
Zgłosić sprawę do mediów. Pomimo, że media trochę pokoloryzują po swojemu daną sytuację, na pewno nie obejdzie się bez echa i zainteresuje się ktoś jeszcze panią prezes.

Jeśli żyjemy w demokratycznym państwie dlaczego pozwalacie na jawne prowadzenie spółki jak za komuny?

Samowolka Ornecka 2013/02/18 09:17 #7

 • Jasio
 • Jasio Avatar Autor

Paul napisał: Zgłosić sprawę do mediów. Pomimo, że media trochę pokoloryzują po swojemu daną sytuację, na pewno nie obejdzie się bez echa i zainteresuje się ktoś jeszcze panią prezes.

Jeśli żyjemy w demokratycznym państwie dlaczego pozwalacie na jawne prowadzenie spółki jak za komuny?


Zgłosić do telewizji gminnej. Zrobi reportaż może coś się ruszy. W naszym mieście komuna ma się dobrze 20 lat po obaleniu przez Wałęsę czerwonych. Władza ludzi ma ciągle za idiotów od płacenia danin.

Samowolka Ornecka 2013/02/18 22:31 #8

 • prorok
 • prorok Avatar Autor
Takich wielkich podwyżek w 700 letniej historii Ornety jak za pana Burmistrza Popiela nigdy nie było. Koniec miasta bliski. Skąd mamy brać na opłaty za ciepłą wodę chyba najdroższą w Polsce.

Samowolka Ornecka 2013/02/19 07:08 #9

 • Paul
 • Paul Avatar
Co ma idioto burmistrz do tego?

Samowolka Ornecka 2013/02/19 09:03 #10

Dostawca ciepła jest w Ornecie monopolistą, myślę że to wyjaśnia wszystko.

Samowolka Ornecka 2013/03/02 22:04 #11

 • taryfa
 • taryfa Avatar Autor
Taryfa obowiązuję na rok czasu zatwierdzana jest przez Urząd Regulacji Energetyki.(instytucja państwowa) Obowiązują 3 grupy taryfowe : OR1, OR2, OR3 w zależności od własności węzła . Ostatnia taryfa została zaakceptowana przez Prezesa Urząd Regulacji Energetyki w dniu 19.12.2011 i została wprowadzona przez Przedsiębiorstw o z dniem 15.01.2012. Aktualnie jest zatwierdzana nowa taryfa przez Urząd Regulacji Energetyki w związku z wygaśnięciem terminu w/w taryfy. Przewidywany wzrost taryfy ciepła to około 5-6 % - termin wprowadzenie nowej taryfy nie jesteśmy w stanie podać daty .Po zatwierdzeniu nowej taryfy i opublikowaniu jej w Dzienniku Województwa Warmińsko- Mazurskiego Przedsiębiorstw o wprowadza do stosowania ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od jej opublikowania
 • Strona:
 • 1